Search (headhunting)

Search er, når det står alene, et stykke arbejde, der foregår i det skjulte. Efter en grundig opgaveanalyse, hvor kernekompetencer og kvalifikationer på den ønskede nye medarbejder skitseres, kortlægges virksomhederne, hvor de kommende kandidater kan være ansat. Herefter tages kontakt til kandidaterne, som efter et grundigt telefonisk interview evt. tages til 1. personlige interview. Herefter vil egnede kandidater blive testet og der bliver allerede på dette tidspunkt indhentet relevante referencer. Kandidaterne får på et interview nr. 2 bl.a. tilbagemelding på deres test – hvilket foregår i en dialog! Processen munder ud i en kandidatpræsentation, hvor kunden typisk møder to til tre kandidater.

Selection (rekruttering)

Selection er baseret på gennemgang af indsendte ansøgninger til en given stilling. Når vi har fundet frem til de rette kandidater blandt ansøgerne, ligner processen den, som finder sted under search.

Kofoed Consulting ApS

Jensløvsvej 9

2920 Charlottenlund

CVR-nr.: 30901908

Telefon: +45 2341 7310

E-mail: ako@kofoedconsulting.dk